Maksukorotus säästyi judotyöhön

Judoliiton jäsenmaksua korotettiin viime syysliittokokouksen päätöksellä syyskuusta 2014 alkaen, koska vakuutusyhtiö Pohjola oli nostanut judokoiden vakuutusmaksua ja ilmoittanut, että paineita on vielä reilumpaan korotukseen.

Pohjolan kanssa saatiin kuitenkin neuvotelluksi ratkaisu, jossa vakuutusmaksun nousu jäi lopulta pieneksi. Uudistetuilla vakuutusehdoilla jäsenmaksuun ei näyttäisi kohdistuvan korotuspaineita välittömässä tulevaisuudessa. Jäsenmaksun korotus onkin siis voitu käyttää lähes kokonaan judotyön hyödyksi niin kuin liittokokous asiaa käsitellessään toivoi.

Jäsenvakuutuksen nykyiset ehdot löytyvät tästä linkistä.  Uutena palveluna on mahdollisuus pienellä lisämaksulla parantaa merkittävästi vakuutusturvaansa. Erityisesti kilpailijoiden tai muiden paljon harjoittelevien on syytä tosissaan harkita lisäturvan ottamista. Lisäturvan saat hankittua kätevästi tämän linkin kautta.

Ehkäise vammat, valitse hoitopaikka

Judoliiton hallitus katsoo, ettei kaikilta jäseniltä perittävää vakuutusmaksua voida nostaa merkittävästi nykytasoltaan. Vakuutusyhtiö kuitenkin tarkastelee vahinkojen määrää ja korvausten suuruutta määrittäessään omaa vakuutusmaksutasoaan.

Hienoa on, että jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vähentää painetta vakuutusmaksun, siis jäsenmaksun nostoon jatkossa. Judon yhteisen hyvän periaatteen mukaisen turvallisen harjoittelukulttuurin noudattaminen on luonnollisesti perusasia harjoitteluvammojen vähentämisessä. Kaikki me judokat, erityisesti opettajat ja valmentajat, vaikutamme osaltamme siihen, onko judomme turvallista ja fysiologisesti ikäkaudet huomioonottavaa. Judoliitto ja muut liikuntayhteisöt järjestävät säännöllisesti turvallista harjoittelua edistävää koulutusta ohjaajille ja valmentajille. Hyödyntäkäähän näitä palveluita aktiivisesti ja käyttäkää hyödyksenne esim. Suomen Judovalmentajakerhon koulutusapurahoja.

Joskus vahinko tapahtuu kaikesta valmistautumisesta huolimatta. Suomen Judoliiton jäsenvakuutuksen haltijan kannattaa ehdottomasti käyttää Pohjolan hoitolaitosyhteistyökumppanin palveluita judossa tapahtuneeseen tapaturmaan hoitoa tarvitessaan. Nämä hoitolaitokset tuntevat jäsenvakuutuksemme sekä vakuutusyhtiömme käytännöt ja osaavat heti toimia oikealla tavalla –  tällä tavoin ei synny turhia kuluja. Helsingissä sijaitsee koko Suomea palveleva uusi, Pohjolan omistama Omasairaala. Pohjolan yhteistyöverkostoon kuuluu monia muitakin toimijoita, jotta se palvelisi mahdollisimman tasapuolisesti eri puolilla maata. Nämä hoitolaitosyhteistyökumppanit löydät osoitteesta http://www.pohjola.fi > yritys-ja yhteisöasiakkaat > vahingot >kumppanuusverkostot > hoitolaitokset

Katsotaan kauemmaksi

Keväällä 2014 tehdyn laajan tarjouspyyntökierroksen perusteella voidaan todeta, ettei Pohjolalle tällä hetkellä ole Suomessa kilpailijaa judon jäsenvakuutuksen tarjoajaksi. Toisaalta uusi sopimus Judoliiton ja Pohjolan välillä takaa, ettei akuuttia tarvetta vaihtoehdolle hinnan tai palvelutason näkökulmasta juuri nyt olekaan.

Pitkällä tähtäimellä liitto kuitenkin selvittää mahdollisuuksia esimerkiksi kansainväliseen vakuutusyhteistyöhön. Liiton hallitus on päättänyt tutkia mm. Pohjoismaiden ja muiden eurooppalaisten judomaiden vakuutuskäytäntöjä.

Kovia, mutta turvallisia harjoituksia kaikille Suomen judokoille!

Kimmo Kallama

Kirjoittaja on judoliiton hallituksen jäsen ja liittokokouksen asettaman vakuututyöryhmän jäsen. email: kimmo.kallama@gmail.com. puh: +3584471061023

 

 

Advertisement